Åben for tilgang

Hvis du vil se, hvilke læger som har åben for tilgang, kan du se det på sundhed.dk eller via dette link.

Ønsker du at skifte læge, bedes du henvende dig til kommunens borgerservice.